แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 9.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 9.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x ความหนา 9.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 22.1 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1308


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 9 57.00
10 – 19 56.41
20 – 44 50.14
45 – 69 46.38
70 + 43.87

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:24:14
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 9.75 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 9.75 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 49 มม. x กว้าง 9.75 มม. x หนา 4.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 15.05 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1123


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 9 75.00
10 – 19 58.74
20 – 44 52.22
45 – 69 48.30
70 + 45.69

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:24:1
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 15 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 15 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x หนา 4.75 มม. รู 5 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.26 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD955


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 35.00
30 – 49 18.46
50 – 74 16.24
75 – 99 14.77
100 + 13.66

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:47
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x หนา 2.75 มม. รู 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.23 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD950


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 11.25
50 – 99 6.81
100 – 174 5.67
175 – 299 4.54
300 + 4.20

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:32
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x ความหนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.8 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD149


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 10.25
50 – 99 7.22
100 – 174 6.02
175 – 299 4.82
300 + 4.45

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 10 มม. x 3.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 10 มม. x 3.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 49 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 3.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 13.27 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1231


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 54.50
30 – 49 45.53
50 – 74 40.07
75 – 99 36.42
100 + 33.69

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:1:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x ความหนา 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.42 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1111


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 5.50
100 – 199 2.92
200 – 299 2.43
300 – 499 2.19
500 + 1.90

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:1:6
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 1 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 1 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. x ความหนา 1 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.99 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1067


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
N/A

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:52
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x ความหนา 2 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.14 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD985


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
N/A

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:34
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.29 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD856


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 20.75
30 – 49 17.68
50 – 74 15.56
75 – 99 14.15
100 + 13.08

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:21
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม