แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 9.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 9.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x ความหนา 9.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 22.1 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1308


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 9 57.00
10 – 19 56.41
20 – 44 50.14
45 – 69 46.38
70 + 43.87

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:24:14
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x ความหนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.8 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD149


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 10.25
50 – 99 7.22
100 – 174 6.02
175 – 299 4.82
300 + 4.45

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x ความหนา 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.42 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1111


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 5.50
100 – 199 2.92
200 – 299 2.43
300 – 499 2.19
500 + 1.90

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:1:6
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 1 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 1 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. x ความหนา 1 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.99 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1067


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
N/A

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:52
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x ความหนา 2 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.14 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD985


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
N/A

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:34
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.29 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD856


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 20.75
30 – 49 17.68
50 – 74 15.56
75 – 99 14.15
100 + 13.08

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:21
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 17 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 17 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม. x ความหนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 8.35 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD713


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 33.75
30 – 49 28.09
50 – 74 24.72
75 – 99 22.47
100 + 20.78

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:7
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.4 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD252


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 5.25
100 – 199 2.73
200 – 299 2.27
300 – 499 2.05
500 + 1.77

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:17
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.35 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD242


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 12.50
50 – 99 9.79
100 – 174 8.16
175 – 299 6.53
300 + 6.04

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:0
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x ความหนา 2 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.28 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD016


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 3.75
100 – 199 1.99
200 – 299 1.66
300 – 499 1.49
500 + 1.29

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:56:29
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม