แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 10 มม. x 3.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 10 มม. x 3.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 49 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 3.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 13.27 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1231


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 54.50
30 – 49 45.53
50 – 74 40.07
75 – 99 36.42
100 + 33.69

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:1:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 1.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 1.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 1.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.67 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD493


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 15.50
50 – 99 11.68
100 – 174 9.74
175 – 299 7.79
300 + 7.21

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:59:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 5 มม. x 1.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 5 มม. x 1.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 10 มม. x กว้าง 5 มม. x หนา 1.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.66 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD492


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 5.75
100 – 199 3.21
200 – 299 2.89
300 – 499 2.57
500 + 2.38

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:59:3
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 10 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 10 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 10 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 3.7 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD205


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 16.75
50 – 99 11.96
100 – 149 10.76
150 – 249 9.57
250 + 8.85

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:56:43
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม