แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 3.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 3.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 3.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD704


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 26.25
30 – 49 22.74
50 – 74 20.01
75 – 99 18.19
100 + 16.83

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:59:33
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 1.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 1.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 1.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.67 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD493


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 15.50
50 – 99 11.68
100 – 174 9.74
175 – 299 7.79
300 + 7.21

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:59:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 2.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 2.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 2.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 3.64 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD469


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 19.75
30 – 49 16.59
50 – 74 14.59
75 – 99 13.27
100 + 12.27

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:58:35
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 6.27 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD282


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 33.50
30 – 49 26.75
50 – 74 23.54
75 – 99 21.40
100 + 19.80

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:44
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม