แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x หนา 2.75 มม. รู 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.23 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD950


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 11.25
50 – 99 6.81
100 – 174 5.67
175 – 299 4.54
300 + 4.20

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:32
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 18 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.29 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD856


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 20.75
30 – 49 17.68
50 – 74 15.56
75 – 99 14.15
100 + 13.08

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:21
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม. รู 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. x ความหนา 2.75 มม. รู 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.11 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD481


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 15.00
50 – 99 9.63
100 – 174 8.03
175 – 299 6.42
300 + 5.94

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:58:49
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 2.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 2.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 2.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 3.64 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD469


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 19.75
30 – 49 16.59
50 – 74 14.59
75 – 99 13.27
100 + 12.27

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:58:35
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 2.75 มม. รู 5 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 2.75 มม. รู 5 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x ความหนา 2.75 มม. รู 5 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.7 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD405


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 21.75
30 – 49 20.12
50 – 74 17.70
75 – 99 16.09
100 + 14.89

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:58:18
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 5 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 0.4 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD252


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 99 5.25
100 – 199 2.73
200 – 299 2.27
300 – 499 2.05
500 + 1.77

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:17
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 12 มม. x 2.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. x ความหนา 2.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.35 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD242


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 12.50
50 – 99 9.79
100 – 174 8.16
175 – 299 6.53
300 + 6.04

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:0
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม