แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 9.75 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 9.75 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 49 มม. x กว้าง 9.75 มม. x หนา 4.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 15.05 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD1123


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 9 75.00
10 – 19 58.74
20 – 44 52.22
45 – 69 48.30
70 + 45.69

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:24:1
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 15 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 15 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x หนา 4.75 มม. รู 5 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 5.26 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD955


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 35.00
30 – 49 18.46
50 – 74 16.24
75 – 99 14.77
100 + 13.66

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:47
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 8 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x ความหนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 1.8 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD149


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 10.25
50 – 99 7.22
100 – 174 6.02
175 – 299 4.82
300 + 4.45

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Sun 31 Aug 0:23:19
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 17 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 17 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มม. x ความหนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 8.35 กรัม
รูปทรง : กลมแบน
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD713


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 33.75
30 – 49 28.09
50 – 74 24.72
75 – 99 22.47
100 + 20.78

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 1:0:7
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 4.75 มม. รู 3 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 4.75 มม. รู 3 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. x ความหนา 4.75 มม. รู 3 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 2.3 กรัม
รูปทรง : กลมแบน มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD402


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 15.50
50 – 99 11.56
100 – 174 9.63
175 – 299 7.70
300 + 7.13

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:58
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 20 มม. x 10 มม. x 4.75 มม. รู 4 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 20 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4.75 มม. รู 4 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 6.27 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD282


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 29 33.50
30 – 49 26.75
50 – 74 23.54
75 – 99 21.40
100 + 19.80

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:44
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 19 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 49 มม. x 19 มม. x 4.75 มม. รู 5 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 49 มม. x กว้าง 19 มม. x หนา 4.75 มม. รู 5 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 33 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม มีรู
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD280


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 9 135.00
10 – 19 101.12
20 – 44 89.88
45 – 69 83.14
70 + 78.65

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:57:30
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 10 มม. x 4.75 มม.

แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB ขนาด 10 มม. x 10 มม. x 4.75 มม.

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม NdFeB
ขนาด : ยาว 10 มม. x กว้าง 10 มม. x หนา 4.75 มม.
น้ำหนักต่อชิ้น : 3.7 กรัม
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
ผิว : ชุบนิเกิล – Nickel

รหัสสินค้า : MD205


Quantity : จำนวน (ชิ้น) Price : ราคา (บาท/ชิ้น)
1 – 49 16.75
50 – 99 11.96
100 – 149 10.76
150 – 249 9.57
250 + 8.85

* ราคาที่แสดงด้านบน ปรังปรุงเมื่อ Wed 27 Aug 0:56:43
ราคาล่าสุด กดเข้าไปเช็คที่ปุ่มด้านบนนะครับผม